Hoe werken we?

Methode
Wij maken allen gebruik van de supervisiemethode. Als gevolg van deze methode hanteren wij een aantal regels en afspraken. Wij leggen deze vast in een contract.

 

Kennismakingsgesprek
In het kennismakingsgesprek verkennen wij de persoonlijke leervragen en de gewenste resultaten. We maken afspraken over de werkwijze en de frequentie en duur van de bijeenkomsten.

 

Startgesprek (optioneel)
Om uw persoonlijke doelen af te stemmen op de doelen van de organisatie beleggen wij desgewenst een startgesprek. Aan dit gesprek neemt behalve u (klant) en wij (coach) ook de opdrachtgever (organisatie) deel. Wij maken ook afspraken over de eindrapportage voor de opdrachtgever.

 

Traject

  • De gesprekken vinden gemiddeld eenmaal per twee à drie weken plaats; het aantal bijeenkomsten varieert van vijf tot vijftien.
  • De geformuleerde leervragen geven richting aan de inhoud van de gesprekken.
  • De klant brengt schriftelijk en mondeling concrete werkervaringen in en formuleert de vragen en dilemma’s die deze situaties oproepen.
  • Tijdens het gesprek fungeert de coach als klankbord; hij of zij bevordert de reflectie en biedt andere perspectieven aan.
  • De klant schrijft na elke bijeenkomst een reflectieverslag.
  • De coach ondersteunt het leerproces met relevante literatuur.
  • Alle materiaal, zowel schriftelijk als mondeling, dat de cliënt inbrengt, wordt door de coach vertrouwelijk behandeld.
  • De coach is gebonden aan de ’Gedragscode geregistreerde LVSB-supervisoren’.
  • Aan het eind van het traject beoordelen klant en coach de resultaten en evalueren zij de samenwerking.