Wat levert het op?

U wordt duidelijker. Met meer zelfvertrouwen maakt u uw positie zichtbaar aan klanten, medewerkers en leden van het management-team. U heeft meer keuzemogelijkheden en communiceert daar helder over. En omdat u weet waar u heen wilt, zien anderen waar u voor staat.

 

Daarnaast kan coaching, afhankelijk van uw vraag, het volgende opleveren:
· een betere balans tussen werk en privé;
· een fijnere afstemming van uw eigen drijfveren op de belangen van de organisatie;
· meer inzicht in uw persoonlijke sterke en zwakke punten;
· meer inzicht in aangeleerde gewoonten en de invloed daarvan op anderen;
· voorkoming of vermindering van arbeidsverzuim en burnout.

Een aantal citaten van clienten:

 

‘Het heeft me een stuk wijzer gemaakt te weten waarom en wanneer ik dingen moet benoemen. De wens om meer zekerheid te krijgen over mijn rol als leidinggevende is vervuld. Ook heel concrete analyses en instrumenten mogen ontvangen. Geen vaag uitgepluis, maar zuiver en sterk.’ Manager Business Sales Group Europe, Philips

 

‘Moeilijk te geloven dat ik in zo’n korte tijd zo’n enorme verandering heb doorgemaakt.’ Hoofd P&O industriële organisatie

‘Nu ik weet wat mijn visie is, gaat het aansturen mij gemakkelijker af.’ Afdelingshoofd dienstverlenende organisatie

 

‘De chaos in mijn hoofd en op mijn bureau is regelmatig verdwenen. Ik heb meer visie op de grote lijnen. Ik weet waar en wanneer ik mijn mond moet houden en wanneer ik duidelijk aanwezig moet zijn.’ Algemeen directeur onderwijsinstelling