Marijke Cassee

Mijn stijl

Mijn stijl
 • Ik stimuleer het zoeken naar achterliggende gedragspatronen en het leggen van verbanden.
 • Ik vergroot het leervermogen van individuele managers door het creëren van diepgaand inzicht in eigen en andermans gedrag.
 • Ik zorg ervoor dat individuele leerdoelen zijn afgestemd op de doelen van de organisatie.
 • Ik ben enthousiasmerend, procesgericht en effectief.
 • Ik kom snel tot de essentie van organisatieproblemen en gedrag.

 

Mijn specialismen

 • Coaching van management-teams op samenwerking
 • Begeleiden van afdelingen met samenwerkingsproblematiek
 • Stress-management
 • Teamdagen ten behoeve van strategieontwikkeling

Mijn achtergrond

Opleiding

 • Doctoraal psycho-sociologie (Vrije Universiteit)
 • Senior-supervisor (LVSB)
 • Strategisch management (HOAG)
 • Human resource management, arbeids- en organisatiepsychologie, organisatiekunde (Open Universiteit)
 • Stressmanagement (CSR Centrum)

Ervaring

 • Begeleiden van organisaties bij verschillende problemen op het gebied van strategische keuzes, samenwerking, stress, enz.
 • Coachen van midden- en hoger management.
 • Sinds 1994 zelfstandig gevestigd als managementcoach onder de naam MC2.
 • Ontwikkeling van cursussen op het gebied van gesprekstechniek en persoonlijke effectiviteit.
 • Vele jaren van trainingen op het gebied van samenwerking, conflicthantering en management.
 • Docent human resource management, strategisch management en organisatiekunde aan de opleiding Personeel en Arbeid.
 • Twintig jaar stafdocent en later opleidingsmanager in het hoger beroepsonderwijs.

Mijn opdrachtgevers

 • Profit-organisatie, o.a. VNU, KPN, RCN, TPG Post
 • Zorginstellingen, o.a. Diabetes zorgcentrum, Gezondheidscentrum Risdam, Stichting voor Algemeen maatschappelijk werk
 • Gemeentelijke organisaties, o.a. gemeente Haarlem, gemeente Leusden, gemeente Amsterdam, gemeente Naarden
 • Onderwijsinstellingen, o.a. ROC Amsterdam, Hogeschool Inholland
 • Provincie Noord-Holland
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Zakelijke dienstverlening, o.a. ANWB

Contactgegevens

Adres

drs. M.A. Cassee
Kleverparkweg 122
2023 CJ HAARLEM

Mobiele telefoon: (06) 25 03 60 00

E-mail: mckw@xs4all.nl

 

Routebeschrijving

Per openbaar vervoer:

7 Min. lopen vanaf Station Haarlem.

 

Per auto:

Per auto goed bereikbaar. Kosteloos parkeren.